Inštitut vertikala sodeluje na več razvojnih področjih. Za proizvajalce testiramo uporabnost nove opreme in z njimi sodelujemo pri razvoju nove opreme. Z reševalnimi enotami sodelujemo pri načrtovanju strategije reševanja ter opremljenosti.

produkcija: menARTS